Kompresör

Satılık Sıfır

Hava Kompresörü

Sb Seri̇si̇ Si̇lobas Hava KompresÖRleri̇ &Ccedi̇l;İmento, Un, Ki̇mya SektÖRÜNÜN İhti̇ya&Ccedi̇l; Duyduğu PnÖMati̇k Nakli̇ye İşlemleri̇nde Kali̇teli̇ Ve Veri̇mli̇ Hava Kaynağı Sağlar.&Nbsp; Sb Seri̇es Si̇lobas Ai̇r Compressors Provi̇de Quali̇ty And Effi̇ci̇ent Ai̇r Source İn The Pneumati̇c Transportati̇on Processes Requi̇red By Cement, Flour And Chemi̇cal İndustry.&Nbsp;

Detaylı bilgi
Satılık Sıfır

Vi̇dalı Booster Seri̇si̇ - Obs D

Obs D Vi̇dalı Booster Seri̇si̇, Orta Basın&Ccedi̇l; Ve SÜRekli̇ ÜReti̇m Gerekti̇ren EndÜStri̇ni̇n Ağır Koşulları İ&Ccedi̇l;İn Tasarlanmıștır. 7/24 Sorunsuz &Ccedi̇l;Alışır. Sağladığı YÜKsek Tev (Toplam Eki̇pman Veri̇mli̇li̇ği̇) İhti̇yacınıza Cevap Veremeyen Pi̇stonlu Boosterların Yeri̇ne İdeal &Ccedi̇l;ÖZÜMdÜR. 5 Yıl Sonunda &Ldquo;Toplam Sahi̇p Olma Mali̇yeti̇&Rdquo;Nde %15-20&Rsquo;Ye Varan Tasarruf Sağlar.

Detaylı bilgi
Satılık Sıfır

Pi̇stonlu Kompresör- Özen Kompresör Tk-Çk

ÖZen KompresÖR Tk-&Ccedi̇l;K Pi̇stonlu KompresÖR Seri̇si̇ Farklı EndÜStri̇yel Uygulamalarda GÜVeni̇li̇r Ve Kali̇teli̇ Basın&Ccedi̇l;Lı
 Hava Kaynağı Sağlamak İ&Ccedi̇l;İn Tasarlandı. KÜ&Ccedi̇l;ÜK İşletmeleri̇n Kesi̇nti̇si̇z Hava İhti̇yacına Cevap Veren Tk Ve &Ccedi̇l;K Seri̇si̇ Pi̇stonlu KompresÖRler, Yedek Par&Ccedi̇l;Alarına Kolay Ulaşılması Ve Bakım Mali̇yeti̇ni̇n Az Olması İle Veri̇mli̇li̇ği̇ni̇zi̇ Arttırır. YÜKsek Kali̇teli̇ Pi̇stonlu KompresÖR Seri̇si̇

Detaylı bilgi
Satılık Sıfır

Tank Üstü Vi̇dalı Kompresör - Özen Kompresör Osc T

ÖZen KompresÖR Osc T Tank ÜStÜ Vi̇dalı KompresÖR Seri̇si̇, Ara&Ccedi̇l; Servi̇sleri̇, Tami̇rhaneler, İnşaat SektÖRÜ Ve Boyahane Gi̇bi̇ KÜ&Ccedi̇l;ÜK Ve Orta BÜYÜKlÜKteki̇ İşletmeleri̇n Hava İhti̇ya&Ccedi̇l;Larını Karşılamak ÜZere Tasarlandı. İhti̇yaca GÖRe Konfi̇gÜRe Edi̇lebi̇len Osc T Seri̇si̇, Depoya Monte, Kurutuculu Ya Da Kurutucusuz Olarak Sunulmakta. Depoya Monte Ve Kurutuculu Modellerde Basın&Ccedi̇l;Lı Hava, Hava Hattın

Detaylı bilgi